Zijn het leerproblemen of problemen met leren?

Bureau Bezem zoekt naar het basisprobleem

Bureau Bezem is gespecialiseerd in

Beelddenken en

Hoogbegaafdheid

 https://bureaubezem.nl/faalangst/ ‎

Faalangst en

STERKerSTAAN trainingen

Beweging bij leerproblemen

Lees-, spelling- en concentratieproblemen 

Hoe werken wij?

We willen het kind begeleiden vanuit de eigen talenten en vanuit zelfvertrouwen!

We starten altijd met een intake onderzoek.

Begeleiding start met intake onderzoek

In het intakeonderzoek wordt gekeken naar:

  • de cognitieve ontwikkeling in het onderwijsleerproces;
  • de non-verbale intelligentie;
  • de samenwerking van de ogen, de visuele functies;
  • faalangst en zelfbeeld;
  • hoe het kind de informatie verwerft en verwerkt, via de visuele of verbale cognitieve stijl (Beelddenken of taaldenken);
  • is de taal mogelijk aanwezig en wordt dit geblokkeerd door iets.

Het intakeonderzoek neemt in totaal twee uur in beslag. Aan het eind van het onderzoek bespreken we onze bevindingen met de ouder(s). In overleg met de ouder(s) wordt een begeleidingstraject uitgezet. In het begeleidingstraject werken we multifunctioneel; faalangstreductie, leerstrategieën, training voor de oogsamenwerking en wat verder nodig is.

Over ons

Anneke Bezem M.Sc.

`Kijk naar mogelijkheden!`

Marjon Lugthart BSW

`Je mag zijn wie je bent!`

We begeleiden het kind vanuit de eigen talenten en vanuit beweging!

Into Bounce Leren in Beweging bij leer-, lees- en concentratieproblemen!

Effectief leren met beweging! ` Bewegen is niet aleen goed voor conditiet maar ook voor cognitie!` zegt Erik Scherder de `beweeg`professor.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek: 0223 660950