Heeft jouw kind problemen met lezen, rekenen, spelling of concentreren?

Wij zoeken naar het basisprobleem en begeleiden vanuit talenten en zelfvertrouwen.

Wij leren leren vanuit zelfvertrouwen en de eigen talenten.

Jij wilt toch uit jouw kind halen wat er in zit?!

We bieden begeleiding aan bij...

Rekenproblemen

We zien in het huidige (digitale) onderwijs veel rekenproblemen ontstaan.

Faalangst

Faalangst blokkeert leren, Eerst het kind sterk neerzetten, pas dan kan het leren!

Lees- en spellingsproblemen

Problemen kunnen ontstaan door een zwakke oog-samen-werking. Een bioptor onderzoek kan vanaf groep 4.

Concentratie-problemen

Dit kan door verschillende oorzaken ontstaan..

We zoeken naar het basisprobleem om van daaruit te begeleiden.

Wie is Bureau Bezem?

Anneke Bezem M.Sc.

`Kijk naar mogelijkheden! En haal er uit wat er in zit!`

Marjon Lugthart BSW

`Je mag zijn wie je bent met al je talenten!`

Ouders zeggen...

Ouder van hoogbegaafde leerling

`Mijn zoon wil weer naar school en is blij! Hij heeft o.a. leerstrategie├źn geleerd voor hoogbegaafden.`

Ouder van kind met leesproblemen

`Na vier weken zagen we al verbetering! En... mijn dochter vond het ook nog leuk de begeleiding!`

Ouder van brugklasleerling

`Wat fijn te zien dat mijn dochter zo sterk wordt! Soms iets te mondig, maar dat komt weer goed!`

Welke onderzoeken bieden wij?

Onderzoek Beelddenken

Een Individueel Onderwijskundig onderzoek op Beelddenken diagnosticeert Beelddenken.

Onderzoek op dyscalculie

Het onderzoek geeft antwoord op: Ontstaan de rekenproblemen door dyscalculie of door iets anders.

Screening op Dyslexie

Heeft het kind mogelijk dyslexie of ontstaan de problemen door andere oorzaken.

Non-verbaal intelligentie onderzoek

Dit onderzoek wordt zonder taal afgenomen, dus ook geschikt voor taalzwakke kinderen.

Oog-samenwerkings-onderzoek

We onderzoeken of de problemen met lezen, spellen en concentratie ontstaan fixatie disparatie.

Intake onderzoek

Dit verkorte onderzoek geeft inzicht in de problemen en het behandelplan.

Wat houdt een intake onderzoek in?

In het intakeonderzoek wordt gekeken naar:

  • de cognitieve ontwikkeling in het onderwijsleerproces;
  • de non-verbale intelligentie;
  • de samenwerking van de ogen, de visuele functies;
  • faalangst en zelfbeeld;
  • hoe het kind de informatie verwerft en verwerkt, via de visuele of verbale cognitieve stijl (Beelddenken of taaldenken);
  • is de taal mogelijk aanwezig en wordt dit geblokkeerd door iets.

Het intakeonderzoek neemt in totaal twee uur in beslag. Aan het eind van het onderzoek bespreken we onze bevindingen met de ouder(s). In overleg met de ouder(s) wordt een begeleidingstraject uitgezet. In het begeleidingstraject werken we multifunctioneel; faalangstreductie, leerstrategie├źn, training voor de oogsamenwerking en wat verder nodig is.

Nieuw bij Bureau Bezem

In 1 minuut je vitaliteit weten.

Nieuw bij ons is de Body Scanalyser (gratis). Na 1 minuut heb je inzicht in jouw vitaminen, mineralen en energieniveau.

Vrijblijvend ori├źntatiegesprek: 0223 660950 - of app met 06 16806099