Intake onderzoek

Heeft je kind last met lezen, spellen of concentratie?

Een intake onderzoek geeft antwoord.

Wanneer er leerproblemen of gedragsproblemen zijn bij een kind, willen we altijd naar de basis van de problemen zoeken.

null Intake onderzoekBureau Bezem start altijd met een intake onderzoek. Het intake onderzoek neemt in totaal twee uur in beslag. We onderzoeken wat de basis van het probleem is. Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen.

Wat onderzoeken we?

 • de cognitieve ontwikkeling in het onderwijsleerproces;
 • de non-verbale intelligentie;
 • de samenwerking van de ogen, de visuele functies;
 • faalangst en zelfbeeld;
 • hoe het kind de informatie verwerft en verwerkt, via het visuele of verbale leersysteem (Beelddenken of taaldenken);
 • is de taal mogelijk aanwezig en wordt dit geblokkeerd door iets.

Wat kunnen we doen?

null Aan het eind van het onderzoek bespreken we onze bevindingen met de ouder(s). In overleg met de ouder(s) wordt een begeleidingstraject uitgezet. In het begeleidingstraject werken we multifunctioneel. Dit houdt in dat we aan de slag gaan met faalangstreductie, leerstrategieën, training voor de oogsamenwerking, trainingsprogramma op de minitrampoline en wat verder nodig is.

Wat kost de begeleiding?

Het intake onderzoek duurt anderhalf uur en en half uur nabespreken met de ouders.
Uurtarief is € 52,50 per uur. Voor de begeleiding kan ook gekozen worden voor een 10 ritten kaart van € 475,–. Er wordt van het intake onderzoek geen verslag gemaakt. Wil je een verslag van het onderzoek dan is een uitgebreid Individueel Onderwijskundig Onderzoek naar Beelddenken aan te raden.

Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Wereldspel

Wereldspel


Het wereldspel is onderdeel van het onderzoek. Met het wereldspel kunnen we de informatieverwerking van het kind bekijken, of het kind zijn informatie via beelden verwerkt of via taal. We kunnen dan gerichte hulp aanbieden passende bij de informatieverwerking van het kind.

Beelddenken

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu ook dat dit geen onwil is, maar onmacht omdat het onderwijs talig is ingesteld.
Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.
Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

Hoe gaat het onderzoek?

De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee uur duurt.
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Het individuele onderzoek omvat:

 • het wereldspel onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
 • het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
 • de Raven, een non-verbale intelligentie test.
 • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
 • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
 • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.

De kosten voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek bedragen € 475,–, inclusief intakegesprek, nabespreking  en een compleet verslag van het onderzoek.